Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Přehled firem nabízejících NIS v ČR
(stav v roce 2008 - březen)

Tabulka byla připravena pro potřebu kurzů pořádaných Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Podrobnější informace jsou k dispozici v textech zpracovaných firmami na základě jednotné osnovy a jednotných pokynů. (Údaje dodaly jednotlivé firmy, byly namátkově kontrolované KKB IPVZ. Další informace u autora - zamecnik@nextra.cz).

počet instalací v ČRfirmaoznačení NISpoznámky, další informace v textupodrobný text pro členy ČSZIVI
3DATA-PLAN Bohemia s.r.o.Net WinMedvlastní vývoj2008
(doc, 81kB)
19HiComp Systems CZ s.r.o.NIS HiCompvlastní vývoj2008
(doc, 252kB)
25HIPPO spol. s r.o.ISpP HIPPOvlastní vývoj
(IS pro psychiatrii)
2008
(doc, 87kB)
20*ICZ a.s.MPA
AMIS*H
AMIS*H/2000
vlastní vývoj2008
(doc, 156kB)
1LOGIS s.r.o.HERMESvlastní vývoj
k dispozici pouze text z roku 2006
(2006)
(doc, 118kB)
20*MEDICALC software s.r.o.WinMedicalcvlastní vývoj
(spolupráce s FN Plzeň)
2008
(doc, 119kB)
28*MEDICON a.s.GreyFoxvlastní vývoj2008
(doc, 95kB)
5PCS Systems s.r.o.PCS*CAREvlastní vývoj
k dispozici pouze text z roku 2006
(2006)
(doc, 137kB)
PROSOFT s.r.o.(aktuální text dosud nedodán)
*SAP ČR, spol. s r.o.SAP IS-H - připravuje se
9*
32
SMS, spol. s r.o.CLINICOM
S4M NIS
původ: SRN, plně přizpůsoben českému prostředí
původ: ČR, vlastní vývoj
2008
(doc, 355kB)
*SoPHIS a.s.Pharma Xvlastní vývoj
(modulární datově otevřený webový informační systém)
2006
(doc, 70kB)
87*STAPRO s.r.o.StaproMEDEAvlastní vývoj2008
(doc, 408kB)
StaproAKORD vlastní vývoj
10*STEINERUNISvlastní vývoj2008
(doc, 116kB)
*TietoEnatorNIS iMedOne - připravuje se
VIP Most s.r.o.MEDIXvlastní vývoj
k dispozici pouze text z roku 2005
(2005)
(doc, 68kB)
WEBCOM a.s.Microsoft Dynamics(podpora technicko ekonomických procesů ve zdravotnických zařízeních)
k dispozici pouze text z roku 2006
(2006)
(doc, 213kB)

* = firma byla podrobně představena v kurzu NIS 2008