Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Registrace

Pomocí registračního formuláře se uživatelé mohou zaregistrovat pro přístup do neveřejné části webu České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Nutnou podmínkou registrace je řádné členství ve Společnosti.

Data budou využita výlučně pro vnitřní potřebu Společnosti v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.


Barevně zvýrazněné položky jsou povinné.
Bez jejich vyplnění formulář nelze odeslat.

Datum narození: Zadejte datum narození. Určeno pouze pro verifikaci.
Tituly:  Prof.   Doc.   Bez akademického titulu
 MUDr.   RNDr.   PhDr.   Mgr.   Ing.   Bc.
Zadejte tituly před jménem.
Jméno: Zadejte své křestní jméno.
Příjmení: Zadejte své příjmení.
Tituly za:  CSc.   DrSc.   PhD.   Bez vědecké hodnosti Zadejte tituly za jménem.
Organizace: Zadejte název organizace.
Oddělení: Zadejte název oddělení.
Ulice: Zadejte ulici a číslo.
Město: Zadejte město.
PSČ: Zadejte PSČ.
Stát: Zadejte stát.
Telefon: Zadejte telefonní číslo.
Fax: Zadejte číslo faxu.
Mobil: Zadejte mobilní telefonní číslo.
Email: Zadejte svoji emailovou adresu. Pokud email nemáte, zřiďte si ho např. na MEDIMA.cz.
Typ pracoviště: Typ pracoviště, např. Nemocnice, Fakulta, Soukromá praxe, Firma.
Funkce: Uveďte funkci, např. Vedoucí, Administrátor, Manager, Lékař.
Specializace: Uveďte specializaci, např. chirurgie, gynekologie, biochemie.

Přihlašovací údaje

Uživatelské
jméno:
Zadejte jméno, pod kterým se budete přihlašovat na webu ČSZIVI.
Heslo:
Heslo bude při zadávání vidět!
Zadejte heslo, pod kterým se budete přihlašovat na webu ČSZIVI.