Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Projekty

Registr Eumed prezentuje materiály EU v oblasti lékařské informatiky, které jsou v originální podobě poměrně obsáhlé a nepřehledné. Ve členských zemích jsou navíc stále vytvářeny další dokumenty, což značně stěžuje jejich případné využití.

Cílem registru je vytvoření přehledů, které by usnadnily konfrontaci, převzetí informací a aplikace v našich podmínkách.

V tabulkách je zpracování stávajících dokumentů a průběžná rešerše dokumentů nových. Systém umožňuje sledování konkrétního řešení a je podkladem pro naplňování jednotlivých směrnic EU v této oblasti.