Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Výbor společnosti

Výbor
předseda:Ing. Zeman Martin
Krajská zdravotni, a.s.
Sociální péče 33161/12A, 40l 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 117 900
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu
místopředseda:PhDr. Bouzková Helena
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32 Praha 2
tel: 296 335 943
e-mail: bouzkova@nlk.cz
vědecký sekretář:MUDr. Lesný Petr
ÚEM AV ČR v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
e-mail: lesny@biomed.cas.cz; petr.lesny@lfmotol.cuni.cz
pokladník:MUDr. Ing. Vejvalka Jan
Odd.informačních systémů - 2.LF UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 257 296 180
e-mail: jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz
členové výboru:Ing. Zámečník Miroslav
Oddělení klinické biochemie
Vančurova 1548
272 59 Kladno
e-mail: zamecnik@sekk.cz
prof. MUDr. Svačina Štěpán DrSc., MBA
III.interní klinika 1.LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 496 922
e-mail: stepan.svacina@lf1.cuni.cz
PhDr. Lesenková Eva
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
120 00 Praha 2
e-mail: lesenkov@nlk.cz
Revizní komise
předseda:MUDr. Zubina Pavel
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel: 477 117 905
e-mail: zubina.pa@seznam.cz
členové RK:doc. MUDr. Špála Milan CSc.
Ústav vědeckých informací 1.LF UK
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel: 224 965 670
e-mail: spala.m@seznam.cz
PhDr. Zdeňková Dana
SVI LF UK a Lékařská knihovna FN
Lidická 1
301 00 Plzeň
tel: 377 593 141
e-mail: Dana.Zdenkova@lfp.cuni.czSložení předchozího výboru (2007-2011)