Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Přihláška do společnosti

Pokud si přejete stát se členem České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací (ČSZIVI), musíte podat přihlášku.

Výše členských příspěvků do odborné společnosti ČSZIVI pro rok 2013:
Důchodci:100 Kč
Ostatní:300 Kč
Pozn. Člen ČLS JEP je důchodcem, pokud dosáhne v roce 2013 věku: muž 62 let, žena 60 let.

Předpisy České lékařské společnosti JEP vyžadují, aby přihláška byla vlastnoručně podepsána. Proto nemůžeme přijímat přihlášky elektronicky; prosíme Vás tedy o vytištění zde vystavené přihlášky a o její zaslání na adresu předsedy společnosti:


Ing. Martin Zeman
Krajská zdravotní, a.s.
401 13 Ústí nad Labem