Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Zákony

Zákon č. 365/2000 SB. Ze dne 14. Září 2000 – o informačních systémech veřejné správy Předmět úpravy

Tento zákon stanoví určitá práva a povinnosti osob, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy. Tímto zákonem se rovněž zřizuje Úřad pro veřejné informační systémy a vymezuje jeho působnost v této oblasti.

Zákon č. 106/1999 Sb. Ze dne 11. Května 1999 – o svobodném přístupu k informačním Účel zákona

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon č. 101/2000 Sb ze dne 4. Dubna 2000 – o ochraně osobních údajů Předmět úpravy

Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států.

Zákon č. 227/2000 Sb. Ze dne 29. Června 2000 – o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů Účel zákona

Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

Věcný záměr zákona o registrech veřejné správy schválený usnesením vlády z 3.12.2001 č. 1280
Návrh věcného záměru zákona o územní identifikaci a izákladním registru územní identifikace (Úvis, červen 2002; v projednávání)