Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Doc. MUDr. Zdeněk Pokorný, CSc.
10.10.1923 - 21.6.2006

Ve středu 21. 6. 2006 zemřel ve věku nedožitých 86 let dlouholetý pracovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Zdeněk Pokorný, CSc.

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 1952. Před promocí pracoval jako demonstrátor na 1.Ústavu patologické anatomie LF UK, po promoci nastoupil na Ústav experimentální patologie LF UK (dnešní Ústav patologické fyziologie 1. LF UK), kde pracoval (s krátkou čtyřletou přestávkou v šedesátých letech, kdy byl vyslán do Alžíru a přednášel svůj obor na Lékařské fakultě v Oranu) až do roku 1993.

Zpočátku se věnoval studiu proteinového metabolismu, jemuž byla věnována i jeho habilitační práce v roce 1963. Postupně se jeho pozornost soustředila na problematiku aplikací kybernetiky v lékařství a medicíně. Na sklonku šedesátých let řídil první projekt, pokoušející se na celostátní úrovni vytvořit informační systém ve zdravotnictví.

Pro vytvoření oboru biokybernetika doc. Pokorný vždy zdůrazňoval nezbytnost mezioborové spolupráce pracovníků různých profesí. V duchu kréda zakladatele kybernetiky Norberta Wienera: "Snili jsme po léta o instituci nezávislých učenců, kteří spolupracují nikoli jako podřízení nějakého velkého vedoucího, ale spojení touhou, ba duchovní potřebou, pochopit tuto oblast jako celek a dodávat si navzájem sílu, aby to pochopili..." se v laboratoři doc. Pokorného setkávali lékaři, biologové, informatici, systémoví inženýři a matematici

Svého druhu živoucím odkazem doc. Pokorného je současné Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky na Ústavu patologické fyziologie.

Pohřeb doc. Pokorného se na přání rodiny konal jen v úzkém rodinném kruhu.