Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Výčet firem nabízejících LIS v ČR
(stav v roce 2006 - listopad)

Tabulka byla připravena pro potřebu kurzů pořádaných Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a pro ČSZIVI.

Ve sloupci "počet instalací LIS v ČR" je uveden počet samostatných laboratoří, kde je LIS provozován, takže v jedné větší nemocnici se může jednat o více laboratoří.

S výjimkou LIS AMIS*H firmy ICZ mohou být LIS nabízeny i samostatně.

Firmy CNS a.s., C.S.C. s.r.o., DYNATECH, LIRS s.r.o. a MP Program dodávají LIS vždy jen samostatně (nejsou tvůrci NIS).

Údaje o ověřené komunikaci s NIS dodali tvůrci LIS, znamená to, že v praxi komunikují alespoň s jedním NIS uvedené firmy. Komunikace s IS praktických lékařů jsou dnes pouze jednosměrné (sdělování výsledků), neuvádíme je.

Kde je ve sloupci "další info" uvedeno "text...", tam je hypertextový odkaz na příslušný podrobnější popis LIS dodaný firmou (text nebyl před vyvěšením upravován). K dodání textu byly vyzvány všechny firmy. Průběžně bude aktualizováno.

počet instalací v ČRfirmaoznačení LISvydávání výsledků s využitím DS verzepříjem objednávek s využitím DS verzeověřená komunikace s NIS uvedených firempoznámkykdy bude DS4? WS?další info
30CNS a.s.AMIS, WinAMIS1, 2dosud nebylo požadovánoOvěřená komunikace s: Stapro (MEDEA)pro mikrobiologiitext...
(doc, 190kB)
3C.S.C. s.r.o.CSC Laborant33WS v 2006text...
(doc, 60kB)
14DS Soft Olomouc, spol s r.o.Envis LIMS.Net1, 3chystá se 3Ověřená komunikace s: Stapro (MEDEA)
Komunikace s IZIP v přípravě.
pro mikrobiologii a hygienu (postupně rozšiřován o další typy)DS4v 2007
WSv 2007
text...
(doc, 56kB)
7DYNATECHBIOLAB1, 2, 3chystá se 3
6HiComp a.s.LIS HiComp2, 32, 3Dodává se jako součást NIS HiComp.
S IZIP komunikuje.
DS4 v 2007
21ICZ a.s.LIS AMIS*H a LIS-TIS1, 2řešeno mimo DSDodává se jako součást NIS AMIS*H; komunikace LIS a NIS AMIS*H není řešena cestou DS.
Dále viz firma TIS Brno - níže.
70LIRS s.r.o.LIRS33Ověřená komunikace s: ICZ (AMIS), HiComp, Stapro (MEDEA), Stapro (AKORD)
S IZIP komunikuje.
DS4 v 2007
3MEDICON a.s.LIS Grey Fox2, 32, 3V praxi dosud vždy jen s NIS Grey Fox firmy Medicon, ale lze též s jiným NIS.
69MP ProgramINFOLAB1, 2, 32, 3Ověřená komunikace s: HiComp, ICZ, Medicalc, SMS, Stapro (MEDEA), Stapro (AKORD)
S IZIP komunikuje.
text...
(doc, 32kB)
3PCS Systems spol.s r.o.PCS*LIS33V praxi dosud vždy jen s NIS PCS*Care, ale lze též s jiným NIS.text...
(doc, 31kB)
30SMSspol s r.o.LIS CLINICOM PL1, 33, vlastní mimo DSLIS pracuje v rámci NIS společnosti SMS. LIS může být provozován i samostatně.
S IZIP komunikuje.
WS v 2007
270STAPRO s.r.o.LISNET Stapro, OpenLIMS1, 2, 32, 3Ověřená komunikace s: ICZ, LOGIS, MEDICALC, MEDICON aj.
S IZIP komunikuje.
Poznámky:
- v 2005 došlo ke sloučení s firmou AKORD (LIS AKORD PRO)
- původní LISNET Stapro patří k nejrozšířenějšímu LIS - info zde (doc, 51kB)
- novým produktem firmy Stapro je OpenLIMS
DS4 v 2007
WS v 2007
text...
(pdf, 518kB)
23STEINERLIS Steiner33Ověřená komunikace s: Medicalc, SMS, Stapro
S IZIP komunikuje.
DS4 do 2008text...
(doc, 19kB)
TIS-BrnoLIS-TIS3Ve spolupráci s firmou ICZ a.s. (pro AMIS*H, vývoj alternativního upgrade - TIS).
Viz též ICZ a.s. - výše.
DS4 v 2007
WS v 2007

Prosíme, doplňky a změny sdělte na adresu: zamecnik@nextra.cz


Poznámka:
Příspěvky, které obdržíme od přednášejících pracovního dne "Informační technologie v klinických laboratořích" (Brno, 15. 11. 2006), zařazujeme do stránky Pracovní den ČSKB (v sekci Akce - České tohoto webu).
 

Doplňující otázky k aktuální problematice zavádění DS4 a webových služeb do praxe (11/2006):
Do kdy DS4aktualizace NČLPupgrade NČLP z WSkomunikace s IZIP
CNS
CSCdosud nebylo zákazníky požadovánopokud máme internetový přístup, aktualizujeme my, jinak uživatel sámje v přípravě bude do konce roku 2006, zatím nevyužitodosud ne
DS Softběhem roku 2007během roku 2007dosud ne, v přípravě
DYNATECH
HICOMPběhem roku 2007aktualizuje si sám uživatel pomocí konvertoruzatím není plánovánoano
ICZ + TISběhem roku 2007bude automaticky cestou WSběhem roku 2007dosud ne
LIRSv květnu 2007aktualizuje si sám uživatelzatím ne - není poptávkaano
MEDICON
MP Programdosud nebylo zákazníky požadováno, bude-li, bude dodáno do cca 2 měsícůaktualizuje si sám uživatelzatím není plánovánoano
(vytvoření výstupu pro vybrané pacienty)
PCS
SMSdosud nebylo zákazníky požadovánoaktualizuje si sám uživatelběhem roku 2007ano
STAPROběhem roku 2007 bude v OpenLIMSaktualizuje si sám uživatelběhem roku 2007 bude v OpenLIMSano
(individuální i hromadné odesílání výsledků)
STEINERdo roku 2008 nebo dříve dle potřeby4x ročně; distribuce jako součást LIS
(transformujeme data do DBF souborů)
zatím není plánovánoano

žlutě - LIS pro mikrobiologii / hygienu