Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Vnitřní předpis ČSZIVI (únor 1995)

  1. Výše členských příspěvků ČSZIVI se stanoví na 60 Kč ročně.
  2. Složení výboru ČSZIVI se stanoví takto: předseda výboru, místopředseda výboru, vědecký sekretář společnosti, pokladník společnosti a tři členové výboru.
  3. Výbor ČSZIVI se schází podle potřeby, nejméně však desetkrát do roka.

V Praze dne 8. února 1995

Tento vnitřní předpis byl schválen plénem ČSZIVI na zasedání dne 9.2.1995.