Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

XXVI.dny lékařské biofyziky

Datum:21.5.-23.5. 2003
Místo:Motel Ježov - 251 66 Senohraby u Prahy
Pořadatel:
Typ akce:konference

Program

STŘEDA 21. KVĚTNA 2003
 
Endoskopie v klinické praxi
Beneš J.
Pozitronová emisní tomografie (PET)
Bělohlávek O.
Principy zobrazování magnetickou rezonancí
Žižka J.
Basic physical aspects of the Leksell gamma knife and its use for stereotactic radiosurgery of intracranial lesions
Novotný Jr., J.
Dopplerovské zobrazení tkání - biofyzikální princip a klinický význam
Hrazdira I.
Srovnání účinnosti sensitizérů vázaných na cyklodextrinové nosiče v nádorových buněčných liniích
Kolářová H., Mosinger J., Huf M., Modrianský M., Bajgar R., Strnad M.
Převodník EEG vln do akustického spektra
Bolek L., Šrógl J., Barták F.
Clinical decission support systems in internal medicine
Huser V.
Možnosti spracovania biologických signálov
Baráni H., Jakuš J., Poliaček I., Stránský A.
Význam apriornej informácie pri modelovaní biokinetiky 131I v štítnej žľaze
Varga F., Jirsa L., Heřmanská J.
Analýza křivky periferního arteriálního krevního tlaku
Šimek J., Wichterle D., Svačina Š.
Užití rázových vln v medicíně
Petřík A., Beneš J.
Kapacita membrány – možnosti jej merania a význam
Legiň M., Laputková G., Sabo J.
Neexistence nelineární regrese
Bukač J.
Identification of mechanical properties of the intervertebral disc by free oscilation method
Zemanová P., Zeman J., Otáhal S.
Automatický systém pro měření rozlišovací schopnosti ultrasonografů
Doležal L., Kollmann Ch., Hálek J.
FO technologie v rozvodech LAN
Špunda M., Šíma J.
Počítačem podporované rozhodování v neurochirurgii po 35 letech
Stránský P., Hosszú T.
Automatizovaný systém pro posuzování lékařskýchwebových zdrojů podle kritérií kvality
Janda A., Adla T., Feberová J., Naidr J.P., Hladíková M., Kasal P.
Software pro automatizované měření, sběr a zpracování dat
Záhora J., Hanuš J., Pospíšil D.
Testy ve výuce biofyziky a informatiky na LF UP v Olomouci
Hálek J., Doležal L., Korpas D.
Jednotná koncepce měřicích úloh z biofyziky
Hanuš J., Záhora J., Mašín V.
Formy elektronických prezentací
Navrátil M.
Využití strukturovaného přístupu v online výuce – prezentace ověřeného modelu výuky lékařské informatiky
Feberová J., Kasal P., Naidr J.P., Kittnar O., Mlček M.
Přehled výuky výpočetní techniky na LF UK v Plzni
Dvořák M.
Retence znalostí po distančním studiu
Naidr J.P., Adla T., Hladíková M.
Image registration for medical imaging
Kybic J.
 
 
ČTVRTEK 22. KVĚTNA 2003
 
Počítačové vidění ( co se umí a co se zkoumá )
Hlaváč V.
Digitální systémy pro zpracování a záznam obrazu
Lukeš I.
Manipulation stress effect on a cell
Janisch R., Škorpíková J.
Nový přístup k určování biologického věku
Klemera P., Ďoubal S.
Měření pulsové vlny na a. radialis
Korpas D., Hálek J.
Projekce jehlanu - nová metoda měření objemu kožních defektů ?
Růžička J., Nový P., Vávra Z., Beneš J., Bolek L.
Optimalizace fotodynamické terapie II. Stanovení hydroxyhlinitého ftalocyaninu
Poučková P., Zadinová M., Hloušková D., Zitko M., Karásková M., Rakušan J., Špunda M.
Srovnání chemických a hemolytických účinků nízkofrekvenčního ultrazvukového přístroje
Kratochvíl B., Mornstein V., Forýtková L.
Zkušenosti z vývoje expertního systému pro optimalizaci LDL-aferéz
Mašín V., Bláha M.
Ultrasonogram štítné žlázy, jeho analýza a vztah ke klinickým ukazatelům
Smutek D.
Dynamická 3D rekonstrukce periferního nervu
Hosszú T.
Řízení peristaltické pumpy z prostředí LabView
Pospíšil D., Hanuš J., Záhora J.
Izointegrálové mapy QRS u pacientov s hypertenziou a s hypertrofiou ľavej komory
Kozlíková K., Martinka J., Balázsiová Z.
Repolarizačné izointegrálové mapy u pacientov s hypertenziou a s hypertrofiou ľavej komory
Martinka J., Kozlíková K.
 
PÁTEK 23. KVĚTNA 2003
Mikrotubulární struktura buněk po účinku Vinca alkaloidů a ultrazvuku
Bečvářová P., Škorpíková J., Janisch R., Štarha P.
Indikace a měření strabismu malých dětí
Dušek J., Dostálek M.
Posuzování kvality obrazu
Dušek J., Roubík K.
K analýze autonomní reaktivity u balbutiků
Grézl T., Pešák J.
Hodnocení radiační zátěže personálu operačních sálů při radiačně navigovaných operacích
Heřmanská J., Křížová H., Cipryánová M., Zimák J., Varga F.
Fotofyzikální vlastnosti sensitizerů
Huf M., Kolářová H., Mosinger J., Bajgar R., Modrianský M, Maceček J., Strnad M.
PDA v medicíně
Huser V.
Didaktický prínos prieskumu názorov študentov na vyučovanie lekárskej fyziky a biofyziky
Kráľová E.
Elektronické zdroje vo výučbe lekárskej fyziky v ošetrovateľskej praxi
Kráľová E., Trnka M., Kukurová E.
Vývoj a aplikace fotosensibilizátorů v PDT
Machálková K., Škorpíková J., Grec P.
Funkční pneumoobstrukce tracheo-bronchiálního stromu u balbuties
Pešák J.
Nové možnosti využití ultrazvukového vyšetření v ORL
Průcha M., Rosina J.
Vytvoření atlasu digitalizovaných zvukových i obrazových nálezů
Rosina J., Kostrhun T., Šutová J., Šuta D., Saláková L., Průcha M.
CD ROM věnovaný lidskému hlasu
Sochorová H., Pešák J., Grepl M.
Počítačová gramotnost úspěšných uchazečů o studium na naší lékařské fakultě
Strojil J., Doležal L., Hálek J.
Perineometr
Vlková J., Donát A., Živný M.
Co spojuje biomedicínskou informatiku a biofyziku
Svačina Š.
Principles and clinical applications of three dimensional NMR gel dosimetry
Novotný Jr., J.; Spěváček V.; Dvořák P.; Novotný J.;Hrbáček J.; Tintěra J.; Čechák T.; Michálek J.; Vacík J.
Diagnostický potenciál planárnych mikroelektród v dermatologickej diagnostike
Weis M., Tvarožek V., Danilla T., Ivanič R., Grňo L.
Využití FFT při studiu defektů řeči ve stomatologii
Jindra P., Pešák J., Špidlen M., Eber M.
Klinické zkušenosti s využitím infračervené termografie
Fikáčková H., Navrátil L., Dylevský I., Pilecká N.
Formy koroze dentálních slitin
Hora T., Navrátil L., Pilecká N.
Automatizovaný systém pro hodnocení zdravotnických webových stránek
Adla T., Janda A., Hladíková M., Kasal P.
Percepce komunikačních zvuků a řeči
Šuta D., Šutová J., Rosina J., Kostrhun T.
Praktické možnosti využitia výsledkov rokovaní na medzinárodných konferenciách PTEE, DIDFYZ a DLB pre vedeckú a pedagogickú činnosťvysokoškolských pracovísk
Kukurová E., Ferencová E.
Biofyzikální centrum Masarykovy Univerzity a Biofyzikálního ústavu AV ČR
Mornstein V., Forýtková L.
Statistické vyhodnocení přijímacího řízení a výsledků ze střední školy ve vztahu k úspěšnosti studia na vysoké škole
Štuka Č., Klaschka J.