Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Seminář zaměřený na osvědčené postupy elektronického zdravotnictví v České republice
„Sdílení nástrojů elektronického zdravotnictví očima uživatelů“

Datum:3.10.2012
Místo:Lékařský dům, Praha 2, Sokolská 31
Pořadatel:Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP

ve spolupráci se
Společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP,
Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP,
Ministerstvem zdravotnictví ČR,
Kanceláří WHO v ČR,
MEDTEL, o.p.s.
Typ akce:seminář

Program

PDF dokument Pozvánka a program

Závěry semináře

PDF dokument Závěry a teze

Přednesené příspěvky

 1. Úvod semináře
  pořadatelé – prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., ČLS J.E. Purkyně, MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, kancelář WHO v ČR
 2. Vystoupení Ministerstva zdravotnictví
  Ing. Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví

  MS Power Point dokument 02_Nosek Elektronizace.ppt (ppt, 226kB)
 3. Interoperabilita v elektronickém zdravotnictví
  Ing. Martin Zeman, Ing. Hynek Kružík, Ing. Miroslav Zámečník, ČSZIVI ČLS JEP

  MS Power Point dokument 03_Kruzik_Evropska interoperabilita v CR.pptx (pptx, 173kB)
 4. Standardy pro sdílení informací v elektronickém zdravotnictví
  prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., SBMILI ČLS JEP

  MS Power Point dokument 04_Zvarova_LD_20121003_Final.ppt (ppt, 3.4MB)
 5. Využití identifikátoru EHIC pro elektronické zdravotnictví
  Ing. Jiří Ochozka, Ing. Tomáš Trpišovský, CSc., MEDTEL, o.p.s.

  MS Power Point dokument 05_Trpisovsky_MEDTEL_121003_02.ppt (ppt, 776kB)
 6. Uživatelsky vstřícné registry
  doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., IBA MU Brno, Ing. Fares Shima, MZ ČR / KSRZIS

  MS Power Point dokument 06A_Shima_prezentace_uzivatelsky vstricne registry.ppt (ppt, 201kB)
  MS Power Point dokument 06B_Dusek_registry.ppt (ppt, 3.8MB)
 7. Zavádění elektronické preskripce
  MUDr. Pavel Březovský, MBA, SÚKL Praha

  MS Power Point dokument 07_Brezovsky_Prezentace eRecept pro CLS JEP 03_10_2012.pptx (pptx, 844kB)
 8. Nemocniční informační systémy
  Ing. Vladimír Rous, MBA, Thomayerova nemocnice, Praha 4

  MS Power Point dokument 08_Rous_prezentace LD.ppt (ppt, 3MB)
 9. Informační systémy pro ordinace
  MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař, Praha 6, Ústav všeobecného lékařství UK Praha

  MS Power Point dokument 09_Mucha_CLS a ehealth.ppt (ppt, 350kB)
 10. Praktické vzdělávání pro elektronické zdravotnictví
  Mgr. Vladimír Vocetka, Thomayerova nemocnice, Praha 4

  MS Power Point dokument 10_Vocetka_E-learning & E-health 5.ppt (ppt, 6MB)
 11. Efektivní opatření pro vzdělávání uživatelů elektronického zdravotnictví
  panelová diskuse za účasti představitelů MZ ČR, IPVZ, ČLS
 12. Závěry semináře – jak si představujeme elektronické zdravotnictví v ČR

Fotografie ze semináře

Foto 1 Foto 2 Foto 3
Foto 4 Foto 5 Foto 6