Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

MEDSOFT 2003

Datum:22. a 23. dubna 2003
Místo:Hotel Slovan, Brno
Pořadatel:České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP
Typ akce:konference

Vzdělávací seminář, umožňující setkání pracovníků  oboru zdravotnické informatiky. Seminář tvůrců a uživatelů softwaru pro zdravotnictví

Program

22. Dubna 2003
zahájení a úvodní přednáška
Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha
Co umožní uplatnění moderních informačních technologií pro řízení zdravotnictví
ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková

panelová diskuse I.

Perspektivy informatizace zdravotnictví
moderuje Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha

přehledové přednášky

XML a datový standard pro přenos medicínských dat
Miloslav Špunda, 1. LF UK Praha
Komunikace mezi zdravotnickými informačními systémy - Datový standard verze 3.01
Miroslav Zámečník, IPVZ Praha

specializované přednášky

Elektronický identifikátor jako průkaz pojištěnce VZP ČR
Radek Papp, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
"Od umění k průmyslu" - propojení technologií při tvorbě lékařských výukových programů
Jiří Kofránek, 1. LF UK Praha
AiP Safe Hospital - systém pro archivaci, správu a řízení oběhu dokumentů (PACS, DMS)
Jan Mottl, Radek Nebeský, AiP Safe s.r.o., Praha
Zneužití zaručeného elektronického podpisu v NIS
Miroslav Novotný, STAPRO s.r.o., Pardubice
Praktická ukázka realizace pilotního projektu: Propojení nemocničních informačních systémů (NIS) a informačních systémů praktických lékařů (ISPL) prostřednictvím DS2
Vít Ochozka, AKORD SOFTWARE s.r.o., Ostrava
První implementace řešení na platformě mySAP.com ve zdravotnictví ČR
Pavel Velký, Michal Krippner, Petr Majer, Centrum informačních systémů, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Dagmar Járaiová, Siemens BS
Informatika v novém studijním programu stomatologie
Josef Cirýn, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

panelová diskuse II.

Nemocniční informační systémy a důvěrnost lékařské informace
Štěpán Svačina a Miloslav Špunda, 1. LF UK Praha
23. Dubna 2003

přehledové přednášky

Vzdělávání pacientů prostřednictvím internetu
Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha
Epidemiologická data a výpočty rizik pacientů
Štěpán Svačina, 1. LF UK Praha

specializované přednášky

Kontrola věrohodnosti webové informace pro pacienty a veřejnost
P. Kubů, P. Kasal, I. Mokrošová, A. Gubová, 2. LF UK
Vývoj knihovnicko-informačního systému MEDVIK: síťový přístup k vědeckým informacím v medicíně v ČR
Helena Bouzková, Nár. lék. knihovna Praha, Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Viktor Mühlbach, ATAKT s.r.o.
Lékařské zprávy: psát či namlouvat ? - aneb Vytváření databáze řečových promluv na základě lékařských zpráv
Zdeněk Novotný, V. Hanžl, M. Matoulek, P. Pollák, Š. Svačina, J. Zvárová, 1. LF UK
Strukturovaná on-line výuka a možnosti její evaluace
J. Feberová, P. Kasal, J.P. Naidr, O. Kittnar, M. Mlček, 2. LF UK Praha
MedNotesTM - multiplatformní nástroje pro podporu klinického rozhodování
Jan Vejvalka, Jean-Pierre Thierry, Juan Sancho, 2. LF UK Praha
Systém pro podporu vyhledávání webových zdrojů podle kritérií kvality
A. Janda, T. Adla, P. Kasal, 2. LF UK Praha
Rankmed – systém pro podporu evaluace webových zdrojů
T. Adla, A. Janda, P. Kasal, 2. LF UK Praha
Zpětná vazba při zpracování výstupů onkologického registru jako jeden z nástrojů zajištění jeho kvality
Pavel Široký, Jiří Novák, Hana Koukalová, Masarykův onkologický ústav Brno

přehledové přednášky

Přehled CD a internetových zdrojů v základních oborech medicíny
Petr Kocna, VFN Praha

specializované přednášky

Zkušenosti s přenosy obrazových informací v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
Martin Zeman, Jan Pejchal, Pavel Němec, Pavel Zubina, Centrum informačních systém, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Využití vysokorychlostních sítí pro šíření obrazových dat ve zdravotnických aplikacích
Jan Vejvalka, FN Motol a 2. LF UK Praha, Ivo Hulínský, CESNET
Detekce teplotních projevů pohybového systému
M. Chalupová, M. Paigerová, H. Tvrdíková, A. Ryšávková, I. Pallová, FTVS UK
Snadné hodnocení antropometrických dat s pomocí softwarového modulu Rust2002
P. Lesný1, H. Krásničanová2, Jan Vejvalka3, 1I Centrum pro buněčnou terapii a tkáňové náhrady UK Praha, 2,3 2. LF UK Praha
Fuzzy diagnostika deformit axiálního systému
Monika Chalupová, I. Pallová, A. Ryšávková, FTVS UK Praha
Hodnocení idiopatické skoliózy metodou moiré topografie. Návrh použití dalších způsobů vyšetření a vliv zátěže na změnu tvaru páteřní křivky
Iveta Pallová, A. Rýšávková, M. Chalupová, FTVS UK Praha