Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Jarní pracovní den
Informační systémy a komunikace ve zdravotnictví

Datum:25. března 2003
Místo:Lékařský dům, Praha
Pořadatel:České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP
Typ akce:kurz

Kurz je určen především pro lékaře v ambulantní praxi (praktické, dětské i odborné), informatiky poliklinik a další zájemce o uvedenou problematiku. Akce se zaměří na informační systémy v provozu mimonemocničních ambulantních zdravotnických zařízení. Účast v kurzu je bezplatná, posluchači obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Program

Zahájení, úvodní slovo předsedy ČSZIVI
doc. MUDr. P. Kasal

Blok I. – Ambulantní informační systémy v České republice v roce 2003, aktuální stav a trendy

Požadavky na moderní ambulantní systém, přehled českého trhu ambulantních systémů, očekávané trendy vývoje, legislativní a etické otázky
MUDr. M. Seiner

Blok II. – IZIP – internetová pacientská dokumentace

Průběh projektu, dosavadní zkušenosti, legislativní aspekty, další perspektivy projektu z pohledu jeho zabezpečení, odezvy na straně lékařů a zdravotníků.
MUDr. T. Mládek

Blok III. - Elektronické podpisy v elektronické dokumentaci

V čem spočívá princip elektronického podpisu, co požaduje legislativa, je tzv.„paper-less“ zdravotní dokumentace reálně možná ?
ing. M. Novotný, MUDr. M. Seiner

Blok IV. - Komunikace mezi zdravotnickými IS

Datový standard MZ ČR verze 2 a 3, Národní číselník laboratorních položek, problematika komunikace IS s laboratoří, připravovaná komunikace s ÚZIS.
ing. M. Zámečník
Co je nutné učinit pro zahájení komunikací - praktický návod s příklady, ukázky komunikace mezi LIS a IS praktických lékařů.
ing. Č. Jeníček, ing. P. Krásný, ing. R. Mráz

Blok V. - Přístup k lékařským informacím prostřednictvím počítače

Nové aspekty využití internetu ve zdravotnictví
doc. MUDr. P. Kasal
Knihovnické informační služby a zdroje pro praktické lékaře
PhDr. H. Bouzková, PhDr. Lesenková, Ing. R. Kudláček
Praktické rady pro odbornou komunikaci. Jak připravit přednášku a napsat článek?
Doc. MUDr. M. Špála
Informační zdroje a poskytování kvalitní péče
MUDr. A. Bourek