Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

INFORUM
9. konference o profesionálních informačních zdrojích

Datum:27.-29. května 2003
Místo:VŠE, Praha
Pořadatel:Albertina icome Praha s.r.o. a VŠE
Typ akce:konference
WWW:http://www.inforum.cz/inforum2003/

Z programu konference vybíráme přednášky, vztahující se přímo ke zdravotnické informatice a/nebo ke zpracování vědeckých informací. Kompletní seznam přednášek včetně anotací a článků je možné nalézt na webu konference (viz výše).

Program

Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Pokročilé techniky vyhledávání: jak profesionální rešeršéři získávají na webu nejdůležitější informace
Mary Ellen Battes, Bates Information Services Inc.; USA
Svět podle Googlu
Ondřej Pečený, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha
Jak oddělit zrno od plev: Ověřování informací v prostředí internetu
Petr Boldiš, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha
Elektronické dokumenty v knihovnách: OPAC versus brány
Klára Koltay, Debrecen University Library; Maďarsko
Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia
Soňa Makulová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Sémantický web
Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická, Praha
What You Didn't See Is What Get: Dynamická klasifikace
Pavel Kocourek, INCAD, Praha

Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání

Koordinátor sekce: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Informační středisko Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) a příležitosti vzdělávacích center v ČR
Pavel Komárek, Centrum internetu, Brno
Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání
Pavel Samec, Policejní akademie České republiky, Praha
Projekt informačnej výchovy používatel'ov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Mária Meleková, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Spoluautoři: Ol'ga Doktorová, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Výuka či samostatné studium?
Ludmila Tichá, Fakulta strojní Českého vysokého učení technického, Praha
Možnosti ověřování znalostí a způsoby evaluace při online vzdělávání
Pavel Kasal, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Spoluautoři: J. Feberová, B. Ohlídková, M. Hladíková, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Informační výchova učitelů
Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno
O jednom nekonvenčním vědecko-informačním centru
Petr Klán, Ústav informatiky AV ČR, Praha

Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví

Koordinátorky sekce: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha, Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Telemedicína a informační společnost: projekt e-EUROPE+2003
Jiří Bakala, Baťova nemocnice, Zlín
Spoluautoři: P. Mlinář, B. Kadlčíková, M. Krajčová, Baťova nemocnice, Zlín
Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem
Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Spoluautoři: Jitka Feberová, Ústav lékařské informatiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Využívání platformy Ovid na LF UP v Olomouci: pět let zkušeností a současné možnosti
Jarmila Potomková, Informační centrum Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
Spoluautoři: Irena Daubnerová, Informační centrum Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
Medicínské informace na internetu. Klasifikace hodnotících systémů
Jiří Menoušek, Středisko vědeckých informací Nemocnice Louny
Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele
Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha
Spoluautoři: Adéla Jarolímková, Jarmila Langová, Vědecká lékařská knihovna Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
Diagnostika nádorů na Internetu aneb Zapomeňte na tlusté bichle
Václava Smitková, Fakultní nemocnice, Plzeň