Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Ukázka z obsahu členské části webu ČSZIVI

Elektronický časopis ČSZIVI

Elektronický časopis ČSZIVI vydává ČSZIVI pro své členy. Obsahuje plné texty k přednáškám z akcí pořádaných nebo spolupořádaných ČSZIVI (Medsoft, Podzimní pracovní den)

Z obsahu:

Jak číst článek? Aby pro vás časopisy nebyly džunglí a články informačním chaosem.
Milan ŠPÁLA, (Ústav vědeckých informací, 1. LF UK, Praha)
Kam ukládat vše co vyhledáte a pročtete, abyste to pak mohli snadno použít při psaní svých článků. Už máte svou osobní bibliografickou databázi? O tzv. pořadačích referencí.
Libor STRAKA, Jan MACH et al. (Ders s.r.o., Hradec Králové)
Má česká lékařská literatura nárok na sledování svých citačních ohlasů? Od Index Medicus k Bibliographia Medica Čechoslovaca - Od SCI k Českému citačnímu rejstříku lékařských časopisů.
Marie VOTÍPKOVÁ, Jana HERCOVÁ (Národní lékařská knihovna, Praha)
Výzkum a věda jako podklad pro praktickou činnost aneb jak rychle nalézt ověřené zdroje specializované na klinickou praxi.
Jitka FEBEROVÁ, Aleš JANDA, Pavel KASAL (2. LF UK, Praha)
Přístup k důkazům pro diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a jejich vyhledávání. Spolupráce knihovníka s lékařem.
Eva LESENKOVÁ, Adéla JAROLÍMKOVÁ, Helena BOUZKOVÁ (OVI, IPVZ, Praha, - IKEM, Praha)
Publikační výstupy jako míra vědecko-výzkumné produkce. Bibliometrická objektivita nebo subjektivní hra statistických vzorců?
Milan ŠPÁLA, Alena MALEČKOVÁ, Vladimír TESAŘ (1. LF UK, Praha)
Český Internet ve službách českých lékařů
Václava SMITKOVÁ (FN, Plzeň)
Jak vybírat na internetu důvěryhodné informace. Náhodná výhra nebo zasloužená odměna informačně vzdělanému lékaři-uživateli?
Pavel Kasal, Theodor Adla, (Ústav lékařské informatiky, 2. LF UK, Praha)
České informační zdroje pro humánní lékařství a zdravotnictví a Internetu.
Kateřina ŠTĚCHOVSKÁ (Národní lékařská knihovna, Praha)
Plnotextové časopisy z Národní lékařské knihovny v Praze až na stůl uživatelům. Program "Ultra Access"-
Radka ŘÍMANOVÁ (Národní lékařská knihovna, Praha)
Výuka medicíny a internetové zdroje.
Jan NAIDR (Ústav lékařských informací, 2. LF UK, Praha)
Další texty ...