Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Předchozí výbor společnosti ČSZIVI zvolený korespondenčními volbami v červnu 2006

Výbor společnosti

Výbor
PředsedaDoc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
pavel.kasal@lfmotol.cuni.cz
UK 2.LF, Ústav lékařské informatiky
MístopředsedaProf. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
stepan.svacina@lf1.cuni.cz
UK 1.LF, III. interní klinika
Vědecký sekretářPhDr. Helena Bouzková
bouzkova@nlk.cz
NLK
PokladníkIng. Jan Polášek
jan.polasek@cuni.cz
UK, Ústav výpočetní techniky
ČlenovéPhDr. Eva Lesenková
lesenkova@ipvz.cz
IPVZ
 MUDr. Jitka Feberová
jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz
UK 2.LF, Ústav lékařské informatiky
 Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.
milan.spala@lf1.cuni.cz
UK 1.LF, Ústav vědeckých informací
 Ing. Miroslav Zámečník
zamecnik@sekk.cz
IPVZ
 MUDr. Ing. Jan Vejvalka
jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz
UK 2.LF, Oddělení výpočetních systémů
 MUDr. Pavel Zubina
Pavel.Zubina@MNUL.CZ
Masarykova nemocnice, Ústí n/L
 MUDr. Pavel Kubů
kubu@mistral.cz
UK 2.LF, Ústav lékařské informatiky
Revizní komise
PředsedaProf. MUDr. Richard Průša, CSc.
richard.prusa@lfmotol.cuni.cz
UK 2.LF, Ústav klinické biochemie a patobiochemie
ČlenovéProf. MUDr. Jana Mačáková, CSc.
macakova@risc.upol.cz
Univerzita Palackého
 Mgr. Adéla Jarolímková
adela.jarolimkova@medicon.cz
IKEM, VLK

Výbor byl zvolen dne 26. června 2006.

Složení předchozího výboru (2002-2006)